1. Inleiding

De toeristische diensten toegankelijk op de website www.aeroports-voyages.fr worden aangeboden door het bedrijf VTLC Sarl, met een kapitaal van 10.000€, en met maatschappelijke zetel op 22405 route des dolines - Le Drakkar - CS 10065-06902 Sophia Antipolis Cedex - Frankrijk, KvK Grasse B 482 516 200 en worden geleverd door de leveranciers verwezen door VTLC (de Redacteur)

Deze Voorwaarden hebben tot doel de voorwaarden en de modaliteiten vast te leggen waaronder aan de ene zijde SARL VTLC, hierna Redacteur genoemd, aan zijn Gebruikers de website www.aeroports-voyages.fr en de diensten ervan aanbiedt, en anderzijds de manier waarop de Gebruiker toegang heeft tot de website, en de diensten ervan gebruikt.

www.aeroports-voyages.fr is een website voor zoekdoeleinden, die verbinding met verschillende online leveranciers van toeristische diensten aanbiedt. Iedere leverancier met wie de Gebruiker in verbinding wordt gesteld, heeft zijn eigen algemene verkoopvoorwaarden die onder de aandacht van de Gebruiker gebracht worden, en aangeboden worden ter acceptatie door de Gebruiker, voorafgaande aan elke online boeking of aankoop.

Iedere verbinding met de website is onderworpen aan het naleven van deze voorwaarden.

Door gebruik te maken of het bezoeken van de website van de Redacteur op de URL www.aeroports-voyages.fr, en de daarmee verbonden domeinextensies, verklaart de Gebruiker alle onderstaande voorwaarden te accepteren.

2. Toegang tot de diensten - definities

De website www.aeroports-voyages.fr is onafhankelijk van de luchthavens en van de diensten geleverd door de Leveranciers die hij doorgeeft. Hij biedt de Gebruikers de mogelijkheid informatie op te zoeken betreffende vluchten, luchtvaartmaatschappijen, reisagentschappen, hotels, verblijven en diensten verkrijgbaar bij vertrek vanaf of aankomst in de belangrijkste Franse luchthavens. Om de organisatie van reizen door de Gebruiker te faciliteren, biedt de Redacteur inhoud en diensten aan die hem door derden zijn aangeleverd.

- Website: Internetsite www.aeroports-voyages.fr, zijn mogelijke subdomeinen en zijn extensies voor verbonden domeinen.
- Klant of Gebruiker: iedere persoon die een bezoek brengt aan de Website om er een Zoekopdracht uit te voeren.
- Zoekopdracht: ieder bezoek aan de Website door een Gebruiker met de bedoeling er de beste Levering te vinden aangeboden door de Leveranciers waarnaar verwezen is.
- Bestelling/boeking: iedere definitieve aankoop van een Levering gedaan door de Klant bij een Leverancier
- Levering: diensten die op de website gezocht worden en aan de Klant geleverd worden door een Leverancier zoals een toeristisch aanbod, verblijf, vliegticket enz.
- Leverancier: iedere leverancier van de Leveringen die door de Klant gezocht worden, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, vervoerders enz.
- Beschrijving: gegevens die de karakteristieken van elk via de Website gepubliceerd product beschrijven en een verwijzing zijn naar de Besteldatum, evenals als een gedeelte van de informatie die voorafgaande aan Klant werd doorgegeven.
- Toeristisch aanbod: vooraf of door de klant samengestelde levering van transport die verblijf of andere significante diensten omvat, meer dan 24 uur lang, voor een volledig inclusieve prijs aangeboden door de Leverancier naar wie verwezen werd.

3. Dienst voor het opzoeken en boeken van vliegtickets en hotels.

Aéroports Voyages gebruikt de diensten van Société Go Voyages om een dienst voor het zoeken en boeken van vliegtickets en hotels aan te bieden op de website www.aeroports-voyages.fr. De Gebruiker die vluchten en hotels wil boeken en aankopen, erkent dat als hij deze voor het voltooien van zijn boeking accepteert, hij integraal en exclusief onderworpen is aan de Algemene Voorwaarden van Go Voyages, hierna "Voorwaarden voor het reserveren en aankopen van een reisticket" genoemd. Daarom is de Gebruiker volledig ingelicht dat noch www.areoports-voyages.fr noch zijn partners verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor het eventueel niet functioneren van de diensten geleverd door Go Voyages.

De informatie betreffende tarieven in de rubrieken "promoties" van de website www.areoports-voyages.fr zijn afkomstig van Go Voyages. De opgegeven prijzen zijn inclusief alle belastingen en toeslagen per persoon, op basis van een Retourvlucht, en vanaf , Deze gegevens worden regelmatig up-to-date gehouden, en komen overeen met tarieven die op het Internet aangeboden worden, wat niet betekent dat zij de beschikbaarheid ervan garanderen.
Algemene Verkoopsvoorwaarden van Go Voyages

4. Hotels zoeken en boeken

De zoek- en boekdienst van Aéroports Voyages wordt verzorgd door het bedrijf booking.com. De vermelde prijzen zijn inclusief alle belastingen en toeslagen. De Gebruiker die deze dienst gebruikt accepteert zonder voorbehoud de Algemene Voorwaarden van booking.com, toegankelijk via de link hieronder, en aangeboden ter acceptatie net voor de online boeking. Algemene Verkoopsvoorwaarden Booking.com

5. Aankondiging van lijnvluchten

Deze dienst, aangeboden in de vorm van lijsten per land/bestemming, is gebaseerd op de gegevens geleverd door OAG Aviation Worldwide. Het toont de directe lijnvluchten vanaf of naar in Franse luchthavens, gepubliceerd door luchtvaartmaatschappijen, behalve speciale vluchten zoals charters die trouwens door de administrator van de website geleverd kunnen worden.
De gegevens worden regelmatig up-to-date gebracht, maar de Gebruiker erkent dat deze gegevens slechts indicatief zijn en dat VTLC niet aansprakelijk geacht kan worden, specifiek voor, maar niet gelimiteerd tot, alle verlies, kosten, schade voortkomend uit fouten of weglating in de weergegeven informatie in geval van verandering door OAG of door de maatschappijen wier vluchten op de lijst staan.

6. Telefonische verwijsdienst

De telefonische verwijsdienst wordt geleverd door Newtech Interactive, bedrijf gespecialiseerd in het uitbaten van 0899 nummers voor het in verbinding stellen (tarief 1,35 € incl. belastingen en toeslagen en 0,34 € incl. belastingen en toeslagen per minuut).
Deze dienst heeft als doelstelling het telefonisch verbinden van de Gebruiker met de leveranciers die op de Website www.aeroports-voyages.fr aanwezig zijn, of in andere gevallen met de telefonische informatiedienst van de Redacteur. De Gebruiker wordt schriftelijk en d.m.v. een telefoonbericht geïnformeerd over de gebruiksvoorwaarden van de verbinding. De Redacteur doet al het mogelijke om ten alle tijde alle gegevens actueel te houden en de hoogste kwaliteit diensten te verlenen. Indien ondanks deze inzet er zich een abnormaliteit voordoet, wordt de Gebruiker gevraagd de Redacteur hiervan op de hoogte te brengen via dit online formulier zodat de fout zo snel mogelijk hersteld kan worden.

7. Intellectueel eigendom

De Redacteur is eigenaar van alle rechten op intellectueel eigendom (zoals meer specifiek auteursrechten, naburige rechten, rechten op merken, rechten van producenten op basis van gegevens) die op zowel de structuur als alle inhoud van de Website www.aeroports-voyages.fr betrekking hebben (zoals meer specifiek beelden, geluid, video, foto's, logo's, merken, grafische elementen, hulpmiddelen, software, documenten en alle andere gegevens).

De AEROPORTS VOYAGES merken en logo's van de Redacteur zijn gedeponeerde merken. Alle ongeoorloofde reproductie van deze merken, logo's en distinctieve tekens zijn een overtreding die strafrechtelijk vervolgd kan worden. De overtreder stelt zich bloot aan Burger- en strafrechtelijke sancties, meer bepaald aan de sancties voorzien in artikelen L. 335.2 en L.343.1 van de Wet op bescherming van intellectueel eigendom.
De Website vermeldt of toont uiteraard de merken of logo's van leveranciers aanwezig op de Website, die hun volledige rechten op intellectueel eigendom behouden voor deze merken en logo's.
Op dezelfde manier is de Redacteur de producent van de databanken op de Website www.aeroports-voyages.fr. Derhalve is alle downloaden en/of hergebruik van de databank(en) in de zin van artikelen L. 342-1 en L.342-2 van de Wet op bescherming van intellectueel eigendom strikt verboden. De Gebruiker erkent kennis genomen te hebben van de technische karakteristieken van de apparatuur die gebruikt moet worden om te kunnen genieten van de diensten van www.aearoports-voyages.fr. Alle informatie, inhoud, bestanden, software en materialen aangeboden door de Redacteur zijn beschermd door Franse en internationale wetten op intellectueel eigendom en copyright.
De Gebruiker verklaart eigenaar te zijn van alle adresgegevens doorgegeven op de Website. De Gebruiker mag gegevens en informatie die afbreuk doen aan de rechten van andere personen niet gebruiken of doorgeven, behalve na voorafgaande expliciete toestemming. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheel van de inhoud, gegevens, documenten of informatie van om het even welke aard die op de Website worden aangeboden, gebruikt en/of toegepast worden.
De Gebruiker garandeert dat de informatie die doorgegeven wordt in het kader van updates geen schade toebrengt aan de rechten van derden. De gebruiker garandeert bovendien Uitgever tegen elk beroep en vorderingen van welke aard dan ook, met inbegrip van vorderingen tot schadevergoeding, die een derde partij zou kunnen instellen voor het frauduleuze gebruik van alle geregistreerde persoonlijke gegevens.
De gebruiker neemt dus alle gevolgen op zich, met inbegrip van de financiële gevolgen, voortvloeiend uit het frauduleuze gebruik van gegevens van alle aard die aan de site zijn overgedragen en vrijwaart de uitgever van alle veroordelingen en kosten van potentiële verdediging die voortvloeit uit dergelijke claims in het gerechtshof ingesteld door derde partijen.

8. Hypertekstlinks - hyperlinks

De Website www.aeroports-voyages.fr kan hyperteksten bevatten die leiden tot andere websites op het Internet. Door deze links naar andere bronnen verlaat u de Website www.aeroports-voyages.fr. Het is mogelijk een link aan te maken naar een pagina van de presentatie van deze Website zonder expliciete toestemming van de Redacteur. De Redacteur kan geen toestemming of vraag om informatie laten gelden betreffende een Website die een link wil aanbrengen naar de Website van de Redacteur. Het is echter aangeraden deze Website te openen in een nieuw venster van de browser. Niettemin behoudt de Redacteur het recht voor de verwijdering te eisen van een link waarvan hij denkt dat deze niet voldoet aan het doel van de Website www.aeroports-voyages.fr.

9. Verantwoordelijkheid van de Redacteur

De informatie en/of documenten beschikbaar op deze Website en/of toegankelijk via deze Website zijn afkomstig van bronnen die als betrouwbaar beschouwd worden.
Niettegenstaande kunnen deze informatie en/of documenten technische mankementen of schrijffouten bevatten. De redacteur behoudt zich het recht voor deze te verbeteren zodra er een kennisgeving is van deze fouten.
Er wordt aangeraden de juistheid en de pertinentie van de informatie en/of documenten die beschikbaar gesteld worden op deze Website na te gaan. De informatie en/of documenten die op deze Website beschikbaar zijn kunnen op ieder ogenblik veranderd worden, en kunnen geactualiseerd worden. Meer specifiek kunnen zij veranderd zijn tussen het ogenblik van downloaden en het ogenblik waarop de Gebruiker er kennis van neemt.
Het gebruik van de informatie en/of documenten die beschikbaar zijn op de Website is uitsluitend en geheel de verantwoordelijkheid van de Gebruiker, die verantwoordelijk is voor alle gevolgen die hieruit kunnen voorkomen, zonder dat de Redacteur hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden, en zonder verweer tegen deze laatste. Tevens wordt verduidelijkt dat iedere aankoop op de Website www.aeroports-voyages.fr slechts kan gedaan worden nadat de algemene voorwaarden van de verkoop met betrekking tot de dienst volledig geaccepteerd zijn.
De Redacteur kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit de interpretatie of het gebruik van de informatie en/of documenten die op deze Website beschikbaar zijn.

10. Regels voor Internetgebruik

De Gebruiker verklaart de karakteristieken en limieten van het Internet te aanvaarden, en erkent meer specifiek dat de Redacteur geen verantwoordelijkheid opneemt voor de diensten die per Internet toegankelijk zijn en geen enkele controle uitoefent op de aard en karakteristieken van de gegevens die kunnen doorgegeven worden door tussenkomst van zijn servers.
De Gebruiker erkent dat gegevens die aanwezig zijn op het Internet niet beschermd zijn, vooral tegen mogelijk stelen ervan. De aanwezigheid van het Aéroports Voyages-logo stelt een weerlegbaar vermoeden van geldigheid. Het doorgeven van alle informatie die de Gebruiker als gevoelig of vertrouwelijk beschouwt wordt gedaan op zijn eigen risico.
De Gebruiker erkent dat gegevens beschikbaar op het Internet kunnen vallen onder reguleringen en gebruiksvoorwaarden, of beschermd kunnen zijn door een eigendomsrecht.
De Gebruiker is geheel verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens die hij op het Internet consulteert, zoekt en transfereert.
De Gebruiker erkent dat de Redacteur geen enkel middel heeft om de inhoud van de diensten die beschikbaar zijn op het Internet te controleren.

11. Toegang tot de Website

11.1 Toegangsconfiguratie

Daar de Redacteur zich aanbiedt op het Internet hebt u voor de toegang een Internetaansluiting en gepast materiaal nodig (computer, tablet, Smartphone, software...) dat u toelaat de nodige numerieke gegevens te downloaden. U kunt trouwens een persoonlijk account aanmaken en u via private berichten in verbinding stellen met de Leverancier om in gebeurlijke gevallen een bestelling te plaatsen.

11.2. Toegankelijkheid en technische werking van de Website

Wij verbinden ons ertoe alle redelijke methodes in te zetten om de Website www.aeroports-voyages.fr volledig operationeel te houden, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Wij garanderen niet dat de Website continu en foutloos zal functioneren. De Redacteur kan niet aansprakelijk gehouden woorden voor het niet beschikbaar zijn, het uitvallen of slecht functioneren van de Website, om welke reden dan ook, en meer specifiek in het geval van storing bij zijn leverancier van Internettoegang, zijn webhost, indringing door derden of force majeure. De Redacteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overlast of schade voortvloeiend uit het gebruik van het Internet, zoals meer specifiek de aanwezigheid van softwarevirussen of spyware.
De Redacteur kan op ieder moment de toegang tot de Website onderbreken, meer specifiek voor onderhoudswerken en updates, of om welke andere reden dan ook, meer specifiek technische redenen. De Redacteur is in geen enkel geval aansprakelijk voor de gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien voor de Gebruiker of voor derden.
Er wordt aan herinnerd dat de Redacteur op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing de diensten kan stopzetten of de karakteristieken ervan modificeren. U aanvaardt dat de Redacteur of de leveranciers in geen enkel geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor materiële en of immateriële schade en/of direct en indirect van om het even welke aard en/of voortvloeiend uit het gebruik van of de onmogelijkheid gebruik te maken van de Website www.aeroports-voyages.fr.

11.3. Weigering, schorsing en onderbreking van de toegang

Het staat de Redacteur vrij om op elk ogenblik de toegang tot de gehele Website of een deel ervan of tot de diensten te weigeren, the schorsen of te onderbreken, meer specifiek om operationele redenen of omwille van onderhoud, de Website te veranderen, op te schorten of te verwijderen van het Internet zonder dat gebruikers aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

11.4. Vrije toegang tot bepaalde categoriën diensten

De redacteur levert informatiediensten aan bezoekers en gebruikers met vrije toegang, dit wil zeggen gratis diensten, zonder dat u zich verplicht moet registreren of een rekening moet aanmaken.

12. Bescherming van persoonsgegevens

De Gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de gegevens die doorgegeven worden aan de Redacteur, en verklaart dat de gegevens die tijdens zijn bezoek zijn doorgegeven correct zijn. In overeenstemming met artikel 34 van de wet van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat de persoonsgegevens die als verplicht aangemerkt worden op formulieren en die op de Website verzameld worden vereist zijn voor het gebruik ervan. Deze informatie zal enkel door de Redacteur en zijn contractuele partners gebruikt worden voor de doeleinden van het uitvoeren van deze Voorwaarden.
De databank met persoonsgegevens die aangemaakt wordt op het ogenblik van het plaatsen van de Bestelling is vertrouwelijk.

De Redacteur garandeert verder de vertrouwelijkheid van de bij inschrijving op de diensten verzamelde persoonsgegevens (namen, e-mailadressen en paswoorden). Alleen adressen van Gebruikers die ingeschreven hebben op "aanbiedingen van partners" (door het vakje "Ik accepteer aanbiedingen van partners van www.aeroports-voyages.fr" aan te klikken) zullen aan derden doorgegeven worden.

Om de persoonlijke levenssfeer van de Gebruikers van de Website te respecteren verbindt de Redacteur zich ertoe dat het verzamelen en behandelen van de persoonsgegevens op de Website gedaan zal worden in overeenstemming met de wet nr 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, ook de Wet "Informatica en Vrijheden" genoemd, zoals aangepast. Hiervoor is het verzamelen en behandelen van persoonsgegevens van Gebruikers van de Website aangegeven door de Redacteur in een verklaring aan het CNIL (registratie lopende). Overeenkomstig artikel 34 van de Wet "Informatica en Vrijheden" garandeert de Redacteur de Gebruiker het recht zich te verzetten, toegang, rectificatie en verwijderen van persoonsgegevens die hem betreffen. De Gebruiker kan verlangen dat persoonsgegevens die hem betreffen die onjuist, onvolledig, misleidend, verouderd zijn of waarvan de inzameling, het gebruik, het verstrekken of de opslag is verboden, gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd worden.

Nr CNIL verklaring: 1707796

De Gebruiker kan dit recht uitoefenen door direct contact op te nemen met de Redacteur:
- Per e-mail via dit formulier .
- Per gewone post op het adres van de Redacteur

De Redacteur zal persoonsgegevens verstrekt door de Gebruiker niet openbaren aan derden, meer specifiek met gebruik van elektronische berichten. Zij zullen slechts gebruikt worden om de verwachtingen van de Gebruiker te beantwoorden.

De Redacteur kan de vertrouwelijkheid of de verwijdering van persoonsgegevens die vrijwillig worden meegedeeld door de Gebruiker in private berichten niet garanderen.

De Redacteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor "Spam" die ontvangen wordt door Gebruikers die besluiten vrijwillig en spontaan hun e-mail adres online publiceren. In overeenstemming met de provisies van de wet in het Vertrouwen in de informatica-economie van 21 juni 2004, zullen de gegevens die toelaten de Gebruikers te identificeren (meer specifiek hun IP adressen) die bijgedragen hebben aan het aanmaken van de inhoud van de Websites door de Redacteur worden opgeslagen en onderhouden.

De niet-persoonlijke statistieken (zoals: aantal unieke bezoekers, gemiddeld aantal bekeken pagina's per Gebruiker) worden door de Redacteur geanalyseerd om het gebruik van de Website te begrijpen teneinde de inhoud ervan te verbeteren, en om de publicitaire of institutionele adverteerders hiervan op de hoogte te brengen.

13. Cookies

De Internetgebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de Website een cookie geïnstalleerd kan worden op zijn browser (een cookie is een blok data die niet toelaat de bezoeker te identificeren en dient om gegevens betreffende zijn gebruik van de Website op te slaan). De cookie heeft in het algemeen een identificatienummer of een code die de Redacteur toelaat de Gebruiker te herkennen als hij de Website opnieuw bezoekt. Dit systeem laat de Redacteur toe statistische gegevens te verzamelen om de Website te verbeteren en beter tegemoet te komen aan de noden van de Gebruikers. De betroffen gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derde partijen. Er zijn browserfuncties die de gebruiker toelaten het plaatsen van cookies te verbieden, gewaarschuwd te worden alvorens ze geplaatst worden of ze te verwijderen. Meer informatie betreffende cookies en de verschillende hierbovengenoemde mogelijkheden zijn te vinden op de website van het CNIL: www.cnil.fr.

14. Toepasselijk recht

Het Franse recht is van toepassing op zowel de huidige Website als op de modaliteiten en voorwaarden van zijn gebruik, ongeacht waar de Gebruiker zich bevindt. Als u vragen hebt over deze voorwaarden kunt u de Redacteur aanschrijven op het adres van de Redacteur, of hem een bericht zenden met gebruik van dit formulier .

15. Veranderingen aan de gebruiksvoorwaarden

De Redacteur behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing deze gebruiksvoorwaarden te veranderen om deze aan te passen aan de ontwikkelingen van de Website en/of de exploitatie ervan.

16. Contact

De Website www.aeroports-voyages.fr wordt uitgegeven door Sarl VTLC
Directeur van de publicatie: De beheerder

De Website www.aeroports-voyages.fr wordt gehost door: OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix – Frankrijk

Aéroports Voyages ontvangt mogelijke verzoeken, nalatigheden, fouten of verbetering van adressen graag pere-mail .

Algemene voorwaarden laatst aangepast maart 2015 ©